MärchenFestivalWissen LexikonKontakt
  >  Seite 1  >  Seite 2


Erik aus Berlin, 4 Jahre

Konunga-Sonen och Messeria

Ungersvennen fortsatte sin färd, och fann en grön stig som ledde till ett fagert slott, långt ned i hafsensgrund. Det fagra slottet skimrade öfverallt af guld och dyra stenar, så att ingen man har sett dess like; och derinne bodde Hafs-frun, hon som råder för vind och våg.

Logo Nordische Woche

Plakat